For tungtransporten

Uno-X Truckkort gir bedriften en fast rabatt på listepris på Uno-X Truck-stasjoner og over 700 andre stasjoner i Norge og Skandinavia. Kortet kommer med flere løsninger slik at det kan skreddersys bedriftens behvov.

 

Stasjoner tilpasset lastebil

Uno-X Truck

Stasjoner og pumper for lastebil i Norge og Danmark, utvalgte lokasjoner med farget diesel, HVO100 og AdBlue.

 

- Rabatt på listepris

- Lynlading

 

YX Truck

Stasjoner for lastebil, utvalgte lokasjoner med farget diesel, HVO100 og AdBlue.

 

- Rabatt på listepris

 

 

Andre fordeler

 

- Kjøpsbegrensninger

- To kort-system

- Bilregnskap

- Storbilvask

 

Øvrig nettverk

YX

Betjente stasjoner, flere tilpasset lastebil

 

- Rabatt på listepris

- Bilrekvisita

 

 

YX 7-Eleven

Stasjoner med storkiosk

 

- Rabatt på listepris

- Bilrekvisita

 

 

Uno-X med nabo 7-Eleven

Stasjoner med storkiosk

 

- Rabatt på listepris

- Bilrekvisita

 

 

Preem

Utvalgte stasjoner i Norge og Sverige.

 

- Rabatt på listepris

 

 

 

Storbilvask med Truckkortet

Storbilvasken er en kjede av bilvaskehaller for tungtransporten som vokser i antall. Betal bilvasken med Uno-X Truckkortet og betal på samme faktura som drivstoffet. Merk at kortet må ha en kjøpsbegrensning som tillater bilvask.

 

 • 12 bilvaskehaller for tungtransporten
 • Bilvasken kommer på samme faktura som drivstoffet
 • Utvalg av maskinvask, gjennomkjøringshall, rollover-maskin og selvvask
 • Se tilbudet på Storbilvaskens lokasjoner*

 

* Storbilvasken Lillesand kan per nå ikke benyttes med Uno-X Truckkort

Portalen Din Arena

Velkommen til Din Arena, portalen hvor bedriften selv har kontroll over kort, forbruk og faktura.

 

 • Komplett oversikt over kortene dine
 • Administrer kortene; sperr, bestill nye og gjøre endringer i eksisterende
 • Kontroll over kortkjøp; løpende kontroll over kjøp, enkelt nedlastbart til Excel
 • Fakturaarkiv og kjøpsrapporter; elektronisk fakturaarkiv og bilregnskap

Sett begrensninger for kjøp

Tilpass hvert kort til bedriftens behov og enkelt sett begrensningene når du bestiller nye kort. Eksisterende kort kan ikke tilpasses, men erstattes med nye, kontakt oss så hjelper vi deg.

 

 • Ingen begrensninger
 • Drivstoff, bilrelaterte produkter og bilvask*
 • Diesel, bilrelaterte produkter og bilvask*
 • Bensin, bilrelaterte produkter og bilvask*
 • Kun drivstoff
 • Kun diesel

 

* Gjelder bilvask hos Storbilvasken, YX og YX 7-Eleven.

Merk at kortene uansett ikke kan benyttes til tobakkprodukter, spill og tipping.

To kort-system

Hold oversikten når flere ansatte disponerer samme bil med to kort-systemet.

 

 • Ett bilkort til bilen
 • Ett sjåførkort til hver av sjåførene

 

Med to kort-systemet vil bilregnskapet vise rapport både for bil og sjåfør. Er registrering av kilometerstand ved fylling aktivert, vil det også rapporteres på drivstofforbruk.

Bilregnskap

Med bilregnskapet får dere full kontroll, i den månedlige oversikten lister rapporten opp:

 

 • Dato, tid og sted for alle kjøp
 • Månedlig spesifisering per kjøp og varegruppe, totalt og akkumulert
 • Spesifisert for hver kortholder eller hvert kjøretøy
 • Totalrapporter for avdeling, firma eller konsern
 • Drivstofforbruk per mil dersom kilometerregistrering er aktivert

 

Bilregnskapet er alltid tilgjengelig i portalen Din Arena.

Få de beste i ryggen

Be om Truckkort fra Uno-X

 • Tilgang til Uno-X Truck stasjoner og partnerstasjoner
 • Fast rabatt på listepris
 • Din Arena, portalen hvor du har full kontroll