Uno-X satser stort på lynlading av tungtransport

Uno-X har åpnet den første laderen for underveislading av tunge kjøretøy, på Vinterbro i Ås kommune. Uno-X skal være en ledende aktør i markedet for lynlading av tungtransport.

Vil utvikle en ledende infrastruktur sammen med kundene

 

Uno-X Mobility tilbyr i dag et nettverk av truck-anlegg for flytende drivstoff til tungtransport. Transportsektoren står for omtrent 1/3 av klimagassutslippene i Norge, og omstilling til løsninger for null- og lavutslipp er nødvendig.

Uno-X Mobility ønsker å bidra til mer bærekraftig mobilitet i samarbeid med kundene. Første kunde ut er REMA 1000 som har ambisiøse mål for å redusere utslipp fra sin varetransport.

Det er viktig for oss å etablere løsninger for lynlading av tunge kjøretøy på en måte som passer godt inn i kundenes transportmønster.

Jens Haugland, daglig leder i Uno-X Mobility Norge

- Vi har fått gode erfaringer fra samarbeidet med REMA 1000 på Vinterbro. Det er viktig for oss å etablere løsninger for lynlading av tunge kjøretøy på en måte som passer godt inn i kundenes transportmønster. Derfor vil vi også fremover samarbeide tett med kundene i utviklingen av ny infrastruktur, for å gjøre det lettere å elektrifisere transporten, sier Jens Haugland, daglig leder i Uno-X Mobility Norge. 

Hos REMA 1000 på Vinterbro er det i første omgang satt opp seks ladepunkter.

 

To 400 kW ladere skal brukes av REMA Distribusjon, og en tilsvarende lynlader utenfor porten blir offentlig tilgjengelig for alle som ønsker å lade enkelt og effektivt hos Uno-X.

Uno-X skal tilby enkle og effektive løsninger for lynlading av tunge kjøretøy...

Thomas Erik Sande, leder for Commercial i Uno-X Mobility Norge

- Uno-X skal tilby enkle og effektive løsninger for lynlading av tunge kjøretøy, og ivareta kundenes behov for oversiktlig administrasjon av bilparken, sier Thomas Erik Sande, leder for Commercial i Uno-X Mobility Norge

Tydelig klimaretning fra myndighetene

Vi er glade for en tydelig retning fra den norske regjeringen gjennom en nasjonal ladestrategi. Dette gir næringslivet ønsket forutsigbarhet.

...vår satsing er naturligvis forutsatt en fortsatt tydelig retning fra myndighetene...

Jens Haugland, daglig leder i Uno-X Mobility Norge

- Markedsutviklingen på lynlading av tungtransport påvirkes i stor grad av politiske rammebetingelser, og vår satsing er naturligvis forutsatt en fortsatt tydelig retning fra myndighetene, samt raskere og enklere tilgang på strøm til lynlading, avslutter Haugland. 

Kontaktpersoner og bilder

Se pressemeldingen på ntb.no